Wyniki ankiety: Problemy opieki nad noworodkiem z niską masą ciała

 • 1 strona

 • 1. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  30
   
  11,93%
  13
  32
   
  10,09%
  11
  33
   
  10,09%
  11
  28
   
  9,17%
  10
  34
   
  8,26%
  9
  39
   
  5,50%
  6
  29
   
  5,50%
  6
  31
   
  5,50%
  6
  26
   
  4,59%
  5
  40
   
  4,59%
  5
  35
   
  4,59%
  5
  36
   
  3,67%
  4
  25
   
  3,67%
  4
  38
   
  3,67%
  4
  37
   
  2,75%
  3
  27
   
  2,75%
  3
  23
   
  1,83%
  2
  20
   
  0,92%
  1
  42
   
  0,92%
  1
  Wypełnienia: 109
 • 2. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  1,83%
  2
  średnie ogólnokształcące z maturą
   
  18,35%
  20
  średnie ogólnokształcące bez matury
   
  2,75%
  3
  wyższe
   
  77,06%
  84
  Wypełnienia: 109
 • 3. Stan cywilny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  panna
   
  4,59%
  5
  mężatka
   
  88,99%
  97
  wdowa   0,00%
  0
  osoba pozostająca w związku nieformalnym
   
  6,42%
  7
  Wypełnienia: 109
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  17,43%
  19
  miasto do 100 tyś. mieszkańców
   
  22,94%
  25
  miasto pomiędzy 100 tyś - 500 tyś. mieszkańców
   
  25,69%
  28
  miasto powyżej 500 tyś mieszkańców
   
  33,94%
  37
  Wypełnienia: 109
 • 5. Warunki bytowe *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bardzo dobre
   
  26,61%
  29
  dobre
   
  50,46%
  55
  średnie
   
  22,02%
  24
  złe
   
  0,92%
  1
  Wypełnienia: 109
 • 6. Które z kolei jest to Pani dziecko? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pierwsze
   
  71,56%
  78
  kolejne
   
  28,44%
  31
  Wypełnienia: 109
 • 7. Z jaką masą ciała urodził się noworodek [g]? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  2000
   
  4,59%
  5
  600
   
  3,67%
  4
  800
   
  3,67%
  4
  1000
   
  3,67%
  4
  1500
   
  2,75%
  3
  1200
   
  2,75%
  3
  850
   
  2,75%
  3
  750
   
  2,75%
  3
  1480
   
  1,83%
  2
  990
   
  1,83%
  2
  1430
   
  1,83%
  2
  2200
   
  1,83%
  2
  1730
   
  1,83%
  2
  720
   
  1,83%
  2
  1300
   
  1,83%
  2
  2150
   
  1,83%
  2
  630
   
  1,83%
  2
  878
   
  0,92%
  1
  790
   
  0,92%
  1
  860
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 8. Co było przyczyną niskiej urodzeniowej masy ciała? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wcześniactwo
   
  64,22%
  70
  wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
   
  15,60%
  17
  inne (jakie?)
   
  15,60%
  nie wiem
   
  4,59%
  5
  Wypełnienia: 109
 • 9. Czy miała Pani już wcześniej styczność z noworodkiem o małej masie ciała? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  11,01%
  12
  nie
   
  88,99%
  97
  Wypełnienia: 109
 • 10. Czy mała masa ciała u swojego dziecka wzbudziła w Pani niepokój? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  89,91%
  98
  nie
   
  10,09%
  11
  Wypełnienia: 109
 • 11. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedziała Pani twierdząco, to czym ten niepokój był spowodowany?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brakiem doświadczenia w opiece
   
  25,25%
  25
  brakiem odpowiedniej wiedzy na temat opieki nad noworodkiem z małą masą ciała
   
  34,34%
  34
  wątpliwościami, czy sobie poradzę
   
  29,29%
  29
  niepewnością i troską o zdrowie maleństwa
   
  93,94%
  93
  Wypełnienia: 99
 • 12. Jak długo noworodek przebywał w szpitalu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 3 dób
   
  3,67%
  4
  4-7 dni
   
  6,42%
  7
  8-14 dni
   
  9,17%
  10
  powyżej 2 tygodni
   
  80,73%
  88
  Wypełnienia: 109
 • 13. czy fakt, że Pani dziecko przebywało dłużej niż 3 dni w szpitalu sprawiało Pani kłopot? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie, bo jeśli to było konieczne to było dobre dla mojego dziecka a to jest najważniejsze
   
  44,04%
  48
  tak, ciężko było pogodzić mi się z myślą, że nie mogę sprawować całodobowej opieki nad swoim dzieckiem
   
  49,54%
  54
  nie, było mi to wręcz na rękę, bo wiedziałam, że położne i lekarze dobrze sprawują opiekę nad moim dzieckiem a ja mogłam w tym czasie wypocząć w domu   0,00%
  0
  nie dotyczy mojego dziecka
   
  6,42%
  7
  Wypełnienia: 109
 • 14. Jak często odwiedzała Pani dziecko w szpitalu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  byłam przy nim prawie cały czas
   
  43,12%
  47
  2-3 razy na dobę
   
  22,94%
  25
  raz dziennie
   
  20,18%
  22
  kilka razy w tygodniu
   
  4,59%
  5
  raz w tygodniu   0,00%
  0
  rzadziej niż raz w tygodniu
   
  0,92%
  1
  nie odwiedzałam   0,00%
  0
  nie dotyczy
   
  8,26%
  9
  Wypełnienia: 109
 • 15. Czy ograniczano Pani dostęp do dziecka w czasie jego pobytu w szpitalu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie
   
  56,88%
  62
  tak
   
  14,68%
  16
  okresowo
   
  28,44%
  31
  Wypełnienia: 109
 • 16. Czego Pani NAJBARDZIEJ brakowało w czasie pobytu noworodka w szpitalu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ciągłego kontaktu z dzieckiem
   
  35,78%
  39
  możliwości karmienia go piersią
   
  6,42%
  7
  ukojenia do snu, możności przytulenia
   
  12,84%
  14
  możliwości sprawowania ciągłej opieki
   
  19,27%
  21
  inne (jakie?)
   
  11,93%
  niczego mi nie brakowało
   
  13,76%
  15
  Wypełnienia: 109
 • 17. Jak długo dziecko przebywało w inkubatorze? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wcale
   
  8,26%
  9
  .. dni (proszę obok wpisać ilość)
   
  83,49%
  nie wiem/nie pamiętam
   
  8,26%
  9
  Wypełnienia: 109
 • 18. Czy dziecko podłączone było do specjalistycznej aparatury medycznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  82,57%
  90
  nie
   
  16,51%
  18
  nie wiem
   
  0,92%
  1
  Wypełnienia: 109
 • 19. Czy podłączenie do aparatury medycznej utrudniało Pani kontakt z dzieckiem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie
   
  8,26%
  9
  tak, ale w niewielkim stopniu
   
  38,53%
  42
  tak, w znacznym stopniu
   
  36,70%
  40
  nie dotyczy
   
  16,51%
  18
  Wypełnienia: 109
 • 20. Czy u dziecka wystąpiły zaburzenia oddychania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  73,39%
  80
  nie
   
  26,61%
  29
  nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 109
 • 21. czy u noworodka wystąpiła przedłużona, nasilona żółtaczka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  47,71%
  52
  nie
   
  51,38%
  56
  nie wiem
   
  0,92%
  1
  Wypełnienia: 109
 • 22. Czy w opiece nad dzieckiem stosowała Pani metodę "kangurowania" (kontakt dziecka z matką skóra do skóry)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, często
   
  30,28%
  33
  tak, od czasu do czasu
   
  39,45%
  43
  nie, nie mogłam, dziecko było stale podłączone do aparatury medycznej
   
  27,52%
  30
  nie, nie wierzę w sens takiego postępowania
   
  2,75%
  3
  Wypełnienia: 109
 • 23. W jaki sposób karmiony był po urodzeniu noworodek? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tylko piersią
   
  10,09%
  11
  przez sondę dożołądkową moim pokarmem
   
  45,87%
  50
  pokarmem wyłącznie sztucznym
   
  18,35%
  20
  pozajelitowo
   
  22,94%
  25
  pozajelitowo + żywienie troficzne
   
  2,75%
  3
  Wypełnienia: 109
 • 24. Jak karmiony był noworodek w wieku 1 miesiąca? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tylko piersią
   
  33,03%
  36
  pokarmem mieszanym
   
  43,12%
  47
  pokarmem wyłącznie sztucznym
   
  16,51%
  18
  pozajelitowo
   
  7,34%
  8
  Wypełnienia: 109
 • 25. Czym spowodowany był fakt, że nie karmiła Pani piersią? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zaburzenia mechanizmu ssania /brak synchronizacji ssania, połykania i oddychania u noworodka
   
  21,10%
  23
  niedojrzałość przewodu pokarmowego noworodka
   
  7,34%
  8
  współistniejące choroby dziecka (fenyloketonuria, wrodzony niedobór laktozy, choroba syropu klonowego, inne)   0,00%
  0
  przyjmowane przeze mnie leki i/lub współistniejące choroby będące przeciwwskazaniem do karmienia piersią
   
  9,17%
  10
  nie miałam wystarczającej ilości pokarmu
   
  13,76%
  15
  nie chciałam karmić piersią
   
  1,83%
  2
  nie przebywałam dostatecznie często z dzieckiem dlatego w ostatecznym rozrachunku zrezygnowałam z karmienia piersią
   
  2,75%
  3
  nie dotyczy
   
  32,11%
  35
  inne (jakie?)
   
  11,93%
  Wypełnienia: 109
 • 26. Czy pomagała Pani w karmieniu noworodka przez sondę dożołądkową? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  22,02%
  24
  nie, nie miałam takiej możliwości
   
  53,21%
  58
  nie, nie chciałam/bałam się
   
  5,50%
  6
  nie dotyczy mojego dziecka
   
  19,27%
  21
  Wypełnienia: 109
 • 27. Czy u dziecka wystąpiły zaburzenia termoregulacji (hipotermia)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  40,37%
  44
  nie
   
  43,12%
  47
  nie wiem
   
  16,51%
  18
  Wypełnienia: 109
 • 2 strona

 • 28. Czy u noworodka wystąpiło zakażenie? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wrodzone   0,00%
  0
  nabyte
   
  40,00%
  2
  nie wystąpiło
   
  40,00%
  2
  nie wiem/nie pamiętam
   
  20,00%
  1
  Wypełnienia: 5
 • 29. Czy po wyjściu ze szpitala czuła się Pani przygotowana pod względem praktycznym do opieki nad dzieckiem z małą masą ciała? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, uzyskałam odpowiednie informacje oraz instrukcję podczas pobytu w szpitalu
   
  39,45%
  43
  tak, miałam już wcześniej doświadczenie z dzieckiem z małą urodzeniową masą ciała
   
  4,59%
  5
  nie, nie czułam się przygotowana, ale nie miałam z tego powodu obaw
   
  22,02%
  24
  nie, nie byłam przygotowana i bardzo się tego obawiałam
   
  27,52%
  30
  tak, dużo czytałam na temat opieki nad noworodkiem z małą masą ciała więc czułam się przygotowana
   
  6,42%
  7
  Wypełnienia: 109
 • 30. Od kogo uzyskała Pani informacje o problemach związanych z małą urodzeniową masą ciała dziecka w czasie pobytu dziecka w szpitalu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  od lekarza neonatologa
   
  25,69%
  28
  od położnej
   
  6,42%
  7
  zarówno od lekarza jak i położnej
   
  32,11%
  35
  od innych matek
   
  5,50%
  6
  nikt nie rozmawiał ze mną na ten temat
   
  30,28%
  33
  Wypełnienia: 109
 • 31. Czy informacje o problemach związanych z małą urodzeniową masą ciała dziecka uzyskała Pani? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  z inicjatywy lekarza neonatologa
   
  34,86%
  38
  z inicjatywy położnej
   
  9,17%
  10
  na moją wyraźną prośbę
   
  34,86%
  38
  nie uzyskałam takich informacji pomimo próśb
   
  21,10%
  23
  Wypełnienia: 109
 • 32. Czego się Pani obawiała w momencie wypisu dziecka do domu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bałam się o jego zdrowie, że jest jeszcze zbyt słaby, że stanie mu się coś złego
   
  70,64%
  77
  że długi pobyt w szpitalu odsunął go ode mnie, że nie rozpozna we mnie matki
   
  7,34%
  8
  bałam się, że źle będę się nim opiekować
   
  16,51%
  18
  obawiałam się, że nie będzie ssał piersi, że zabraknie mi pokarmu
   
  16,51%
  18
  inne (jakie?)
   
  8,26%
  niczego się nie obawiałam
   
  11,93%
  13
  Wypełnienia: 109
 • 33. Czy psychicznie była Pani przygotowana na powrót do domu z dzieckiem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  myślę, że tak
   
  41,28%
  45
  nie wiem
   
  5,50%
  6
  uczucie szczęścia mieszało się z lękiem
   
  48,62%
  53
  nie, zastanawiałam się czy aby nie za szybko na powrót do domu?
   
  1,83%
  2
  nie, wcale, byłam jednym strzępkiem nerwów
   
  2,75%
  3
  Wypełnienia: 109
 • 34. Czy po wyjściu ze szpitala samodzielnie zajmowała się Pani pielęgnacją dziecka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, pielęgnowałam dziecko samodzielnie
   
  77,06%
  84
  tak, ale z pomocą najbliższych/położnej
   
  22,94%
  25
  nie, wyręczała mnie położna/najbliżsi   0,00%
  0
  Wypełnienia: 109
 • 35. Co sprawiało Pani największe trudności podczas opieki w domu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pielęgnacja dziecka, bo było bardzo małe i bałam się, że zrobię mu krzywdę, upuszczę z rąk
   
  20,18%
  22
  utrzymanie właściwej temperatury, ponieważ mamy piece, a przez to nie ma stałej temperatury w mieszkaniu
   
  5,50%
  6
  karmienie piersią, dziecko nie było przyzwyczajone do piersi podczas pobytu w szpitalu
   
  31,19%
  34
  inne (jakie?)
   
  15,60%
  nic nie sprawiało mi trudności
   
  36,70%
  40
  przebieranie, przewijanie dziecka z powodu problemów ze znalezieniem tak małych ubranek i pampersów
   
  2,75%
  3
  konieczność rehabilitacji, częste wizyty u specjalistów
   
  5,50%
  6
  Wypełnienia: 109
 • 36. Czy, według Pani, problem opieki nad noworodkiem z małą masą ciała jest dostatecznie rozpowszechniony? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak   0,00%
  0
  raczej tak
   
  14,68%
  16
  raczej nie, przynajmniej ja się z tą tematyką jak dotąd nie spotkałam
   
  48,62%
  53
  nie, niestety, brakuje właściwych szkoleń z tego zakresu, a także wiadomości przekazywanych w fachowej prasie
   
  36,70%
  40
  Wypełnienia: 109
 • 37. Czy uważa Pani, że w szkołach rodzenia powinno się uczyć tego rodzaju opieki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie, ta wiedza byłaby zbędna
   
  4,59%
  5
  tak, jest to bowiem sytuacja, w jakiej znaleźć się może każda kobieta
   
  75,23%
  82
  nie mam zdania
   
  20,18%
  22
  Wypełnienia: 109
 • 38. Czy opieka nad dzieckiem o prawidłowej masie ciała nie sprawiłaby Pani większych trudności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  raczej nie
   
  46,79%
  51
  na pewno nie
   
  29,36%
  32
  również sprawiałaby, ale w dużo mniejszym stopniu niż przy dziecku z małą masą ciała
   
  23,85%
  26
  także i w takiej sytuacji trudno byłoby mi się odnaleźć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 109
 • 39. UWAGI:

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sama mała masa ciała dziecka nie jest aż tak wielkim obciążeniem w sprawowaniu opieki nad nim , zdecydowanie większe problemy w opiece nad takim dzieckiem są obciążenia wynikające z problemów zdrowotnych i obciążeń związanych, w naszym przypadku, z wcześniactwem
   
  4,35%
  1
  Pierwsze półtora miesiąca ze starszym synem było horrorem ze względu na trudności przy karmieniu (ur. 3350g). Opieka nad wcześniakiem z 33tc (2130g) była wiele prostsza-karmienie super. Niska waga jest nienaturalna bo nie wiadomo jak opiekować się takim maleństwem ale jak jest zdrowe to szybko rośnie i małe gabaryty stają się historią. Nie ma reguły, wszystko zależy od dziecka. Syn donoszony rehabilitowany do roku, wcześniak kompletnie bez rehabilitacji.
   
  4,35%
  1
  Na niektóre pytania nie wiedzialam jak odpowiedziec poniewaz nie bylo pasujacej odbpowiedzi i nie bylo tez :inne" gdzie moglabym wpisac informacje. Ale staralam sie udzielic informacji najblizszej prawdy.
   
  4,35%
  1
  W pytaniu 36 słowo "bynajmniej" jest uzyte nieprawidłowo, powinno byc "przynajmniej". brzmi to smiesznie i obniza naukowa range ankiety.
   
  4,35%
  1
  ważne, że ten problem nie dotyczny tylko wcześniaków, ale także dzieci urodzonych o czasie z niską wagą, wynikająca z innych przyczyn. Ważne jest informowanie rodziców, ze hipotrofia to nie tylko kwestia wagi dziecka, ale niesie ze sobą różne późniejsze kłopoty rozwojowe. może uzupełni Pani ankiete o rubrykę dotyczącą konsekwencji niskiej wagi urodzeniowej.
   
  4,35%
  1
  mam drugie dziecko urodzone o czasie z wagą 3510g, więc mam porównanie jeśli chodzi o opiekę nad niemalże skrajnym wcześniakiem a donoszonym dzieckiem.
   
  4,35%
  1
  Dzieckiem o niskiej wadze urodzeniowej było jedno z bliźniąt. Drugie miało wagę 3300.
   
  4,35%
  1
  Brak opcji "Karmienia Piersią Inaczej" - ściągania pokarmu laktatorem i podawania butelką, karmiło tak wiele moich znajomych i ja sama przez 4 miesiące. Pozdrawiam, mam nadzieję, że Pani badania zmienią na leprze podejście do tematu wcześniaków w szpitalach. Może uda się z tego wydać książkę? Swego czasu wiele bym dała za kompedium wiedzy o opiece nad dziećmi z niską maśą urodzeniową.
   
  4,35%
  1
  Mała masa ciała w przypadku mojego syna była tylko efektem innych problemów, które były znacznie bardziej istotne niż sama kwestia masy ciała. W trakcie 6,5 tygodniowego pobytu w szpitalu (tyle zajęło uzyskanie 2 kg) problemem były np. trudności z zakupem małych ubranek, o czym ankieta w ogóle nie wspomina. W momencie, gdy został przeniesiony z inkubatora miał 40 cm długości. W sklepach najmniejszy rozmiar to 50 cm.
   
  4,35%
  1
  bardzo ciekawa ankieta - najlepiej oddająca problem spośród tych z jakimi się spotkałam. Życzę powodzenia
   
  4,35%
  1
  Może śmieszny problem, ale spory sprawiał brak tak malutkich ubrań czy pieluszek (choć juz jest lepiej bo chociażby w Tesco ubranka zaczynają się od rozm. 50)
   
  4,35%
  1
  Wypełniłam ankietę, ale niestety nie jest ona zbyt dobrze przygotowana. Na wiele pytań nie da się odpowiedzieć zgodnie z prawdą, bo niektóre oczywiste odpowiedzi nie są przewidziane. Ponadto słowo "bynajmniej" użyte jest w pytaniu 36 niezgodnie ze swoim znaczeniem, powinno tam być "przynajmniej"
   
  4,35%
  1
  W ankiecie nie poruszono wielu ważnych kwestii, z którymi borykają się rodzice hipotrofików. Przykro mi to pisać ale niektóre pytania są głupie, nie zrozumiale napisane, zastanawia mnie jakie wnioski można wyciągnąć z takiej ankiety. Należało zadać więcej pytań otwartych. Rozszerzyć pytanie o wcześniactwo, jego przyczyny, jak wygląda przybieranie na wadze takich dzieci, apetyt, jedzenie, wprowadzanie nowych pokarmów, z jakimi chorobami związani są hipotroficy, jesli dziecko jest wczesniakiem, to w ktorym tyg ciazy sie urodzilo, z jaja masa ciala wyszlo ze szpitala (czesto min 2 kg), ... moge tak wymieniać... pozdrawiam
   
  4,35%
  1
  Sugeruję rozszerzyć ankietę - ja miałam możliwość przebywania z dzieckiem w szpitalu cały czas 24 h, do momentu wyjścia. Druga sprawa- o wadze dziecka poinformował mnie ginekolog przed porodem na podstawie usg, nie była to niespodzianka, przypuszczam, że więcej takich mam jest.Pozdrawiam.
   
  4,35%
  1
  Ciągły strach przed bezdechami i o zdrowie oraz przyszłość dziecka
   
  4,35%
  1
  brak
   
  4,35%
  1
  Moje dziecko było karmione moim pokarmem z butelki - chyba brakuje tej opcji.
   
  4,35%
  1
  1)Taki maluszek najczęściej obciążony różnymi dolegliwościami,chorobami konieczne są częste wizyty u specjalistów,rahabilitacja - a to wszystko w naszej rzeczywistości jest okropnie stresujące (długie oczekiwanie na wizytę, różne warunki w poczekalniach, lekarze nie zawsze z powołania)To wszystko kosztowało mnie dużo nerwów. 2) Zachowanie otoczenia -znajomi, dalsza rodzina, długo nie potrafili zachować przywitać mnaszego maluszka. 3)Nawet teraz po 2 latach, gdy mały rozwiaja się dobrze ciągle towarzayszy mi strach o jego przyszłość.
   
  4,35%
  1
  Niektóre pytania powinny mieć możliwość kilku odpowiedzi - np córka miała infekcję wrodzoną i kilka/naście nabytych. Dodatkowo np moje dziecko nie leżało w jednym szpitalu, więc z tego też mogą wynikać nieścisłości - w pierwszym szpitalu były godziny odwiedzin,obieg informacji taki sobie, w drugim np na ojomie teoretycznie można było być do 21, a szpital udostępniał na dole pokoje dla rodziców. Na oddziale patologii można był z dzieckiem mieszkać - były normalne dorosłe łóżka w pokojach. Na ojomie opieka wspaniała, dokładna i dużo informacji, które były bardzo przydatne, na patologii tak sobie ze wszystkim. Pierwszy szpital to położniczy im madurowicza w łodzi drugi szpital dziecięcy im konopnickiej w Łodzi
   
  4,35%
  1
  Moj wczesniaczek wlasnie skonczyl 4 lata. W pazdzierniku urodzilam drugie dziecko, tym razem donoszone z waga 3000 gram. Musze stwierdzic, ze nie widze zbyt wielkiej roznicy miedzy opieka nad dzieckiem z mala waga urodzeniowa, a tym urodzonym z waga "normalna".
   
  4,35%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
Komentarze
 • Sosnazlasu 19/04/2012 godz. 13:58
  Fajnie byłoby przeczytać zebrane wyniki badań. Pozdrawiam

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online