Wyniki ankiety: Coaching jako metoda rozwoju pracowników

 • Szanowni Państwo,
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu na temat wpływu coachingu, jako jednej z nowoczesnych metod szkoleniowych, na rozwój pracowników. Ankieta jest całkowicie anonimowa, zostanie wykorzystana w pracy licencjackiej na temat: „Coaching jako metoda rozwoju pracowników”. Z góry dziękuję za udział w badaniu.

 • 1. Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem rozwoju? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  zdobycie doświadczenia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  37,50% (6)
   
  56,25% (9)
   
  zdobycie nowych umiejętności
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  18,75% (3)
   
  81,25% (13)
   
  zdobycie nowych kwalifikacji
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  18,75% (3)
   
  81,25% (13)
   
  osiągnięcie sukcesu
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  12,50% (2)
   
  31,25% (5)
   
  43,75% (7)
   
  awans
  6,25% (1)
   
  6,25% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (8)
   
  37,50% (6)
   
  stabilne warunki zatrudnienia
  18,75% (3)
   
  25,00% (4)
   
  0,00% (0)
  37,50% (6)
   
  18,75% (3)
   
 • 2. Za pomocą jakich narzędzi i metod firma dba o rozwój pracowników? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  szkolenia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  31,25% (5)
   
  68,75% (11)
   
  coaching
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  0,00% (0)
  25,00% (4)
   
  68,75% (11)
   
  mentoring
  0,00% (0)
  31,25% (5)
   
  18,75% (3)
   
  43,75% (7)
   
  6,25% (1)
   
  materiały dydaktyczne
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  6,25% (1)
   
  62,50% (10)
   
  18,75% (3)
   
  wykłady
  0,00% (0)
  43,75% (7)
   
  12,50% (2)
   
  31,25% (5)
   
  12,50% (2)
   
  doradztwo
  6,25% (1)
   
  18,75% (3)
   
  25,00% (4)
   
  31,25% (5)
   
  18,75% (3)
   
  studium przypadku
  6,25% (1)
   
  25,00% (4)
   
  31,25% (5)
   
  6,25% (1)
   
  31,25% (5)
   
 • 3. Czy uważa Pan/Pani, że rozwój pracowników w firmie sprzyja? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  większej satysfakcji z pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  18,75% (3)
   
  81,25% (13)
   
  większej wydajności pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  6,25% (1)
   
  87,50% (14)
   
  przyjaznej atmosferze w pracy
  0,00% (0)
  25,00% (4)
   
  12,50% (2)
   
  6,25% (1)
   
  56,25% (9)
   
 • 4. Czy system rozwoju w Pana/Pani firmie przekłada się na?: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  poprawę funkcjonowania firmy
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  31,25% (5)
   
  25,00% (4)
   
  31,25% (5)
   
  wzrost jej pozycji na rynku
  0,00% (0)
  18,75% (3)
   
  18,75% (3)
   
  25,00% (4)
   
  37,50% (6)
   
 • 5. Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem coachingu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  osobisty rozwój
  0,00% (0)
  37,50% (6)
   
  6,25% (1)
   
  31,25% (5)
   
  25,00% (4)
   
  współpraca dwojga ludzi
  6,25% (1)
   
  18,75% (3)
   
  6,25% (1)
   
  37,50% (6)
   
  31,25% (5)
   
  szkolenia
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  6,25% (1)
   
  25,00% (4)
   
  56,25% (9)
   
  znajdowanie najlepszych rozwiązań i sposobów działania
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  25,00% (4)
   
  18,75% (3)
   
  50,00% (8)
   
  proces pomagający ludziom osiągnąć zamierzone cele
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  31,25% (5)
   
  62,50% (10)
   
  technika mająca rozwinąć umiejętności, wiedzę i postawy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  25,00% (4)
   
  62,50% (10)
   
 • 6. Czy wszyscy pracownicy są objęci w Pana/Pani firmie coachingiem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie
   
  6,25%
  1
  raczej nie
   
  12,50%
  2
  nie wiem   0,00%
  0
  raczej tak
   
  43,75%
  7
  tak
   
  37,50%
  6
  Wypełnienia: 16
 • 7. Czy coaching w Pana/Pani firmie jest wykonywany systematycznie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie   0,00%
  0
  raczej nie
   
  37,50%
  6
  nie wiem
   
  6,25%
  1
  raczej tak
   
  31,25%
  5
  tak
   
  25,00%
  4
  Wypełnienia: 16
 • 8. Kto w Pana/Pani firmie pełnił funkcję coacha?: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  menedżer
  43,75% (7)
   
  25,00% (4)
   
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  18,75% (3)
   
  kierownik
  25,00% (4)
   
  18,75% (3)
   
  0,00% (0)
  43,75% (7)
   
  12,50% (2)
   
  kolega/koleżanka z pracy
  6,25% (1)
   
  6,25% (1)
   
  0,00% (0)
  18,75% (3)
   
  68,75% (11)
   
  osoba z poza firmy
  81,25% (13)
   
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  12,50% (2)
   
  0,00% (0)
 • 9. Czy coach posiadał odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania danej funkcji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie   0,00%
  0
  raczej nie
   
  6,25%
  1
  nie wiem
   
  18,75%
  3
  raczej tak
   
  75,00%
  12
  tak   0,00%
  0
  Wypełnienia: 16
 • 10. Czy wspólnie z coachem zostały budowane pewne strategie i rozwiązania potrzebne do wykonywania powierzonych zadań? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie   0,00%
  0
  raczej nie
   
  12,50%
  2
  nie wiem
   
  6,25%
  1
  raczej tak
   
  62,50%
  10
  tak
   
  18,75%
  3
  Wypełnienia: 16
 • 11. W jakim celu stosowany jest coaching w Pana/Pani firmie?: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie raczej nie nie wiem raczej tak tak
  poprawa efektów pracy
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  0,00% (0)
  43,75% (7)
   
  50,00% (8)
   
  wzrost wydajności
  0,00% (0)
  12,50% (2)
   
  0,00% (0)
  50,00% (8)
   
  37,50% (6)
   
  poprawa relacji z przełożonymi
  25,00% (4)
   
  50,00% (8)
   
  12,50% (2)
   
  6,25% (1)
   
  6,25% (1)
   
  poprawa relacji z osobami z pracy
  31,25% (5)
   
  43,75% (7)
   
  12,50% (2)
   
  12,50% (2)
   
  0,00% (0)
  wzrost pewności siebie
  18,75% (3)
   
  12,50% (2)
   
  18,75% (3)
   
  25,00% (4)
   
  25,00% (4)
   
  większe zadowolenie z pracy
  25,00% (4)
   
  25,00% (4)
   
  18,75% (3)
   
  6,25% (1)
   
  25,00% (4)
   
 • 12. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  81,25%
  13
  mężczyzna
   
  18,75%
  3
  Wypełnienia: 16
 • 13. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18-25
   
  50,00%
  8
  26-40
   
  50,00%
  8
  41-50   0,00%
  0
  50 i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 16
 • 14. Zajmowane stanowisko: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  najwyższa kadra zarządzająca   0,00%
  0
  kadra menadżerska
   
  12,50%
  2
  pracownik liniowy
   
  87,50%
  14
  Wypełnienia: 16
 • 15. Branża firmy, w której Pan/Pani pracuje: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  finanse/ubezpieczenia
   
  75,00%
  12
  handel/usługi
   
  6,25%
  1
  transport/motoryzacja   0,00%
  0
  edukacja/szkolnictwo   0,00%
  0
  telekomunikacja/IT
   
  6,25%
  1
  inne
   
  12,50%
  2
  Wypełnienia: 16
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online