Wyniki ankiety: Motywacja pracowników,a efektywność ich pracy

 • Jestem studentką na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ankieta ma na celu zdobycie informacji dotyczących motywacji pracowników do pracy. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu.
 • 1. Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak   0,00%
  0
  Raczej tak
   
  50,00%
  1
  Raczej nie   0,00%
  0
  Zdecydowanie nie
   
  50,00%
  1
  Trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy na zajmowanym stanowisku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak   0,00%
  0
  Raczej tak
   
  50,00%
  1
  Raczej nie
   
  50,00%
  1
  Zdecydowanie nie   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 3. Czy w Pana/Pani firmie stosowany system wynagradzania jest dla Pana/Pani zrozumiały? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  50,00%
  1
  Raczej tak   0,00%
  0
  Raczej nie   0,00%
  0
  Zdecydowanie nie   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 4. Które systemy motywacji są stosowane w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Płaca zasadnicza
   
  50,00%
  1
  Premie
   
  50,00%
  1
  Nagrody pieniężne
   
  50,00%
  1
  Podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, kursy)
   
  50,00%
  1
  Awans
   
  100,00%
  2
  Telefon służbowy
   
  50,00%
  1
  Samochód służbowy
   
  50,00%
  1
  Laptop
   
  50,00%
  1
  Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne   0,00%
  0
  Pożyczki pracownicze
   
  50,00%
  1
  Dofinansowanie kosztów nauki (studia)
   
  50,00%
  1
  Wyjazdy i imprezy integracyjne
   
  50,00%
  1
  Bilety na imprezy kulturalne
   
  50,00%
  1
  Nagrody rzeczowe, gadżety
   
  50,00%
  1
  Karnety na basen, siłownię   0,00%
  0
  Bony towarowe   0,00%
  0
  Elastyczny czas pracy
   
  50,00%
  1
  Akcje/obligacje firmy
   
  50,00%
  1
  Pochwały i podziękowania przełożonego
   
  50,00%
  1
  Odpowiedni standard stanowiska pracy
   
  50,00%
  1
  Dobra atmosfera w pracy
   
  50,00%
  1
  Współudział w podejmowaniu decyzji
   
  50,00%
  1
  Dofinansowanie posiłków w pracy
   
  50,00%
  1
  Kary
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 5. W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Publiczna pochwała
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Możliwość podnoszenia kwalifikacji
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Atrakcyjny pakiet socjalny
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Satysfakcjonujące wynagrodzenie
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Możliwość rozwoju zawodowego,awansu
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Przyjazna atmosfera w pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Poczucie odpowiedzialności i zaufania
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Premie oraz bonusy za osiągnięte wyniki
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Stabilność zatrudnienia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Dobry wizerunek firmy, renoma, prestiż
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Zagrożenie utratą pracy
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
 • 6. Które z płacowych form motywowania najbardziej Pana/Panią motywują do efektywniejszej pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Wysokie wynagrodzenie
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Nagroda pieniężna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Premia (miesięczna,kwartalna,roczna)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Podwyżka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  Odprawa emerytalna i rentowa
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Dodatkowe ubezpieczenie
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Pożyczka pracownicza
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Płatne nadgodziny
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Prowizyjny system wynagrodzeń
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
 • 7. Które z pozapłacowych form motywowania najbardziej Pana/Panią motywują do efektywniejszej pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Szkolenia, kursy
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Awans
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Telefon służbowy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Samochód służbowy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Laptop
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Dofinansowanie kosztów nauki
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Wyjazdy i imprezy integracyjne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Bilety na imprezy kulturalne
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Nagrody rzeczowe, gadżety
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Karnety na basen, siłownię
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Elastyczny czas pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Pochwały i podziękowania przełożonego
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Odpowiedni standard stanowiska pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Przyjazna atmosfera w pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Samodzielność i niezależność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Dofinansowanie posiłków w pracy
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Kary
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Pewność zatrudnienia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  Wolne weekendy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Dodatkowy urlop
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Ciekawa i interesująca praca
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  Kontrola pracy
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Sprawiedliwe ocenianie wyników pracy
  0,00% (0)
  50,00% (1)
   
  50,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
 • 8. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak   0,00%
  0
  Raczej tak   0,00%
  0
  Raczej nie   0,00%
  0
  Zdecydowanie nie
   
  50,00%
  1
  Trudno powiedzieć
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 9. Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jakości wykonywanej pracy
   
  50,00%
  1
  Stopnia zaangażowania
   
  50,00%
  1
  Zbiegu okoliczności   0,00%
  0
  Szczęścia   0,00%
  0
  Sympatii kierownika do pracownika, "widzimisię" przełożonego   0,00%
  0
  W moim miejscu pracy nagrody nie są przyznawane
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 10. Czy ma Pan/Pani możliwość osobistego rozwoju i/lub awansu w obecnej firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  50,00%
  1
  Raczej tak   0,00%
  0
  Raczej nie   0,00%
  0
  Zdecydowanie nie
   
  50,00%
  1
  Trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 11. Czy system wynagradzania pracowników w firmie, w której Pan/Pani pracuje jest motywujący? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak   0,00%
  0
  Raczej tak
   
  50,00%
  1
  Raczej nie   0,00%
  0
  Zdecydowanie nie
   
  50,00%
  1
  Trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 12. Co Pana?Panią demotywuje w pracy? *

  Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Stres
   
  100,00%
  2
  Brak perspektywy awansu, rozwoju zawodowego   0,00%
  0
  Wysokość wynagrodzenia   0,00%
  0
  Zła atmosfera   0,00%
  0
  Brak podwyżki, premii
   
  50,00%
  1
  Niepewność zatrudnienia
   
  50,00%
  1
  Zła organizacja pracy
   
  50,00%
  1
  Monotonia
   
  50,00%
  1
  Brak zainteresowania przełożonego   0,00%
  0
  Niesprawiedliwa ocena wkładu w pracę   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 13. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mężczyzna
   
  50,00%
  1
  Kobieta
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 14. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18 - 25 lat
   
  50,00%
  1
  26 - 35 lat
   
  50,00%
  1
  36 - 45 lat   0,00%
  0
  46 - 55 lat   0,00%
  0
  Powyżej 56 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 15. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyższe
   
  100,00%
  2
  Średnie   0,00%
  0
  Zasadnicze zawodowe   0,00%
  0
  Gimnazjalne   0,00%
  0
  Podstawowe   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online