Wyniki ankiety: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego - wyzwanie dlapracowników i pracodawców

 • Szanowni Państwo,

  Jestem studentką Wydziału Zarządzania UŁ i przygotowuję pracę dyplomową poświęconą problemowi godzenia życia zawodowego z osobistym. Mam przyjemność zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa wiedzą i doświadczeniem. Instrukcje objaśniające sposób zaznaczania odpowiedzi podane są przy poszczególnych pytaniach. Badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w pracy magisterskiej.

  Marlena Dogadalska
 • 1. Proszę uszeregować wartości [1-5] od najważniejszych - 1 do najmniej ważnych - 5 *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  rodzina
  44,07% (52)
   
  16,10% (19)
   
  5,08% (6)
   
  9,32% (11)
   
  25,42% (30)
   
  praca
  11,86% (14)
   
  23,73% (28)
   
  33,90% (40)
   
  22,88% (27)
   
  7,63% (9)
   
  zdrowie
  32,20% (38)
   
  26,27% (31)
   
  7,63% (9)
   
  11,02% (13)
   
  22,88% (27)
   
  własne zainteresowania
  11,86% (14)
   
  13,56% (16)
   
  32,20% (38)
   
  21,19% (25)
   
  21,19% (25)
   
  rozwój zawodowy
  10,17% (12)
   
  20,34% (24)
   
  25,42% (30)
   
  27,12% (32)
   
  16,95% (20)
   
 • 2. Które z określeń dotyczących pracy zawodowej najlepiej odzwierciedla Pana/-i
  stosunek do pracy?
  *

  Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Praca jest głównym źródłem dochodów
   
  56,78%
  67
  Praca daje możliwość rozwoju zawodowego
   
  12,71%
  15
  Praca to wyznacznik niezależności finansowej
   
  22,88%
  27
  Praca daje poczucie wyższej pozycji społecznej
   
  1,69%
  2
  Praca zapewnia emeryturę   0,00%
  0
  Praca rozwija nasza osobowość poprzez kontakty międzyludzkie
   
  5,93%
  7
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 118
 • 3. Czy uważa Pan/-i, że elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  90,68%
  107
  nie
   
  2,54%
  3
  nie mam zdania
   
  6,78%
  8
  Wypełnienia: 118
 • 4. Czy w Pana/ -i Firmie stosowane są elastyczne formy zatrudnienia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  36,44%
  43
  nie
   
  37,29%
  44
  nie wiem
   
  26,27%
  31
  Wypełnienia: 118
 • 5. Czy kiedykolwiek korzystał/-a Pan/-i z elastycznych form zatrudnienia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  38,14%
  45
  nie, (jeśli „nie” proszę przejść do pytania nr 7)
   
  61,86%
  73
  Wypełnienia: 118
 • 6. Z jakich elastycznych form zatrudnienia Pan/-i korzysta lub korzystał/-a?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Umowa zawierana w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn uzasadnionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego
   
  10,20%
  5
  Praca wykonywana z dala od siedziby firmy, biura; polegająca na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telekomunikacji sieci komputerowych, szybkich transmisji danych czy telefonii komórkowej; w dowolnym miejscu i czasie
   
  34,69%
  17
  Forma organizacji pracy polegająca na rozdzieleniu pracy pomiędzy pracowników; redukcji czasu pracy
   
  24,49%
  12
  Podzielenie stanowiska pracy między dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
   
  20,41%
  10
  Przemieszczanie pracowników na inne,wybrane stanowiska pracy w obrębie organizacji umożliwiające im zapoznanie się z nowymi obowiązkami, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania firmy i podnoszenie kompetencji
   
  8,16%
  4
  Wynajem pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej;koncentruje się przede wszystkim na usługach rekrutacyjnych, przejęciu administracji wynagrodzeń oraz korzystaniu z personelu tymczasowego
   
  12,24%
  6
  Urlop trwający od 3 do 12 miesięcy dla doświadczonych pracowników, chroniący przed wypaleniem zawodowym, przeznaczony na podróże lub pogłębianie umiejętności zawodowych   0,00%
  0
  Przedszkole/świetlica przyzakładowe
   
  4,08%
  2
  Pomoc pracodawcy w znalezieniu opieki nad dzieckiem w czasie pracy
   
  4,08%
  2
  Przerwa na karmienie
   
  4,08%
  2
  Organizowanie imprez rozrywkowych/integracyjnych dla całych rodzin
   
  8,16%
  4
  Bezproblemowe urlopy w nagłych przypadkach
   
  38,78%
  19
  Karnety bądź dopłaty do fitness clubu/basenu
   
  22,45%
  11
  Inne (jakie?)
   
  14,29%
  Wypełnienia: 49
 • 7. Czy zna Pan/-i następujące terminy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak nie
  telepraca
  94,92% (112)
   
  5,08% (6)
   
  work - sharing
  46,61% (55)
   
  53,39% (63)
   
  job - sharing
  43,22% (51)
   
  56,78% (67)
   
  job - rotation
  55,08% (65)
   
  44,92% (53)
   
  leasing pracowniczy
  67,80% (80)
   
  32,20% (38)
   
  praca nakładcza
  39,83% (47)
   
  60,17% (71)
   
  urlop sabbatical
  19,49% (23)
   
  80,51% (95)
   
  kontrakt pracowniczy
  66,10% (78)
   
  33,90% (40)
   
  freelancer
  67,80% (80)
   
  32,20% (38)
   
  umowa cywilno - prawna
  93,22% (110)
   
  6,78% (8)
   
 • 8. Proszę ustosunkować się do podanych poniżej stwierdzeń *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
  Obowiązki zawodowe ograniczają moje życie osobiste.
  7,63% (9)
   
  22,03% (26)
   
  22,03% (26)
   
  37,29% (44)
   
  11,02% (13)
   
  Zmęczenie po powrocie z pracy odbiera mi sił/energii na prace domowe.
  5,08% (6)
   
  23,73% (28)
   
  16,95% (20)
   
  36,44% (43)
   
  17,80% (21)
   
  Możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy to główna przyczyna mojej satysfakcji z pracy.
  9,32% (11)
   
  8,47% (10)
   
  36,44% (43)
   
  32,20% (38)
   
  13,56% (16)
   
  W pracy zadręczam się problemami rodzinnymi.
  38,98% (46)
   
  38,14% (45)
   
  12,71% (15)
   
  9,32% (11)
   
  0,85% (1)
   
  Szybkie tempo pracy zakłóca moje relacje między pracą a obowiązkami rodzinnymi.
  14,41% (17)
   
  34,75% (41)
   
  21,19% (25)
   
  23,73% (28)
   
  5,93% (7)
   
  Założenie rodziny, macierzyństwo były lub mogłyby być powodem przerwy w mojej karierze zawodowej.
  13,56% (16)
   
  22,88% (27)
   
  20,34% (24)
   
  32,20% (38)
   
  11,02% (13)
   
  Zawsze wykorzystuję urlop.
  5,93% (7)
   
  11,86% (14)
   
  15,25% (18)
   
  34,75% (41)
   
  32,20% (38)
   
  Wykonywana przeze mnie praca wiąże się z moimi zainteresowaniami.
  11,02% (13)
   
  21,19% (25)
   
  16,95% (20)
   
  33,90% (40)
   
  16,95% (20)
   
  Od wynagrodzenia bardziej cenię możliwości rozwoju.
  9,32% (11)
   
  22,03% (26)
   
  24,58% (29)
   
  33,05% (39)
   
  11,02% (13)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć pracę, pieniądze, pozycję społeczną.
  13,56% (16)
   
  25,42% (30)
   
  21,19% (25)
   
  33,05% (39)
   
  6,78% (8)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć rodzinę, czas dla współmałżonka, dzieci.
  1,69% (2)
   
  5,93% (7)
   
  9,32% (11)
   
  46,61% (55)
   
  36,44% (43)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć czas na podróże, hobby, rozrywkę.
  5,93% (7)
   
  9,32% (11)
   
  10,17% (12)
   
  58,47% (69)
   
  16,10% (19)
   
 • 9. Jakie najważniejsze korzyści dla Pana/-i mogą lub mogłyby wynikać ze stosowania programów pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zwiększona autonomia w organizowaniu pracy
   
  31,36%
  37
  Satysfakcja pracownika z możliwości godzenia pracy i rodziny
   
  63,56%
  75
  Możliwość pracy u kilku pracodawców
   
  11,86%
  14
  Eliminacja czynników stresogennych
   
  32,20%
  38
  Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
   
  53,39%
  63
  Wypełnienia: 118
 • 10. Jakie najważniejsze korzyści według Pana/-i mogą lub mogłyby wynikać ze stosowania programów pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym dla pracodawcy? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Większa motywacja i lojalność pracowników
   
  71,19%
  84
  Pozyskanie najbardziej wykwalifikowanych pracowników
   
  27,12%
  32
  Prestiż, wzmocnienie wizerunku firmy
   
  28,81%
  34
  Eliminacja absencji pracowniczej
   
  42,37%
  50
  Redukcja kosztów
   
  16,95%
  20
  Wypełnienia: 118
 • 11. Jakie negatywne skutki wynikają lub mogłyby wynikać dla Pana/-i z programów równowaga praca-życie (work – life balance)? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gorsze stosunki ze współpracownikami
   
  18,64%
  22
  Ograniczone możliwości awansu; negatywny wpływ na rozwój zawodowy
   
  30,51%
  36
  Mniejsze zarobki
   
  38,98%
  46
  Niepewność zatrudnienia
   
  59,32%
  70
  Uznanie pracownika za leniwego, niezaangażowanego w działania na rzecz firmy
   
  27,97%
  33
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 118
 • 12. Które z podanych poniżej nazw firm kojarzy Pan/-i z opinią pracodawcy stosującego praktyki na rzecz równowagi praca-życie (work – life balance? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Microsoft
   
  20,34%
  24
  IBM
   
  11,86%
  14
  AVON
   
  29,66%
  35
  VW Motor Polska
   
  4,24%
  5
  Bank Zachodni WBK
   
  9,32%
  11
  IKEA
   
  27,12%
  32
  LG Elektronics
   
  3,39%
  4
  Carrefour
   
  0,85%
  1
  Nestle
   
  15,25%
  18
  Danone
   
  21,19%
  25
  Dr Irena Eris
   
  17,80%
  21
  Inne (jakie?)
   
  4,24%
  Nie znam firm, które oferują programy na rzecz równowagi praca -życie
   
  39,83%
  47
  Wypełnienia: 118
 • 13. Metryczka *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  53,39%
  63
  mężczyzna
   
  42,37%
  50
  wiek: do 25 l.
   
  69,49%
  82
  wiek: 26-31 l.
   
  16,10%
  19
  wiek: 32-37 l.
   
  4,24%
  5
  wiek: 38-43 l.
   
  3,39%
  4
  wiek: 44-49 l.
   
  1,69%
  2
  wiek: 50 l. i więcej
   
  5,93%
  7
  wykształcenie podstawowe   0,00%
  0
  wykształcenie średnie
   
  10,17%
  12
  wykształcenie licencjackie
   
  49,15%
  58
  wykształcenie magisterskie
   
  23,73%
  28
  zajmowane stanowisko
   
  46,61%
  staż pracy
   
  45,76%
  Wypełnienia: 118
 • 14. Zaliczam się do następującej grupy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ludzie młodzi, rozpoczynający karierę
   
  81,36%
  96
  młodzi rodzice
   
  9,32%
  11
  samotny/-i rodzic/-e
   
  5,08%
  6
  osoby niepełnosprawne
   
  0,85%
  1
  pracownicy 50+
   
  5,93%
  7
  osoby stanowiące opiekę nad osobami zależnymi
   
  3,39%
  4
  Inna grupa (jaka?)
   
  4,24%
  Wypełnienia: 118
 • 15. Jeśli ma Pan/-i jakieś uwagi do problematyki poruszonej w kwestionariuszu, proszę je przedstawić poniżej.

  Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Niestety, ale pytania 9-12 wymagają znajomości przedmiotu badania i nie każdy będzie umiał na nie odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Warto byłoby krotko wyjasnic co to za programy i jak wygladaja.
   
  16,67%
  1
  w pytaniu W życiu najważniejsze jest, by mieć czas na podróże, hobby, rozrywkę. chciałem zaznaczyć: zdecydowanie się zgadzam ale się nie dało
   
  16,67%
  1
  wg mnie ankieta jest źle skonstruowana ponieważ na samym początku powinno być pytanie filtrujące czy osoba która rozpoczyna wypełnianie formularza w ogóle pracuje, poniewaz ktos kto nie pracuje zawodowo wypelni dwa pierwsze polecenia i bedzie musiał przerwać udzielanie odpowiedzi z oczywistych względów
   
  16,67%
  1
  Brak. Bardzo ładna ankieta :)
   
  16,67%
  1
  niezrozumiałe pytania 9,10,11 napisane szyfrem ;)
   
  16,67%
  1
  Na niektóre z pytań trudno odpowiedzieć w prawdziwy sposób , ponieważ jest zbyt wiele zależności zyciowych aby zastosować metodę zero-jedynkową.
   
  16,67%
  1
  Wypełnienia: 118
Komentarze
 • aaa 08/05/2012 godz. 10:08
  aaa
 • aab 17/05/2012 godz. 13:53
  aab
 • Z, 17/05/2012 godz. 22:51
  chyba słaba grupa docelowa z nas ;p

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online