Wyniki ankiety: Ankieta dla nauczycieli

 • Nazywam się Magdalena, jestem studentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach. Przygotowuję pracę magisterską na temat sposobów motywowania uczniów do nauki. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy, a jej celem jest poznanie Państwa opinii na temat metod motywowania uczniów do nauki. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badań naukowych. Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję
 • 1. Jakie sposoby motywowania do nauki są Pani/Panu znane? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zachęta, pochwała, nagradzanie, ukazywanie pozytywnych skutków nauki, stosowanie ciekawych metod, form i środków dydaktycznych.
   
  25,00%
  1
  Pochwały, konkursy, interesujące prowadzenie zajęć, skupienie się na wywołaniu zachwytu treścią przez wykładanie jej z pasją.
   
  25,00%
  1
  Motywowanie występuje najczęściej w formie nagrody słownej. Zdarza się także motywowanie do nauki wystawieniem dyplomu bądź medalu za najlepsze wyniki.
   
  25,00%
  1
  Łączenie talentu i wytrwałości Spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi Stosowanie pochwał, nagród zajęcia terenowe ciekawe scenariusze zajęć zabawy tematyczne
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 2. Czy wie Pani/Pan, czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  4
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 3. Jaki rodzaj motywacji jest według Pani/Pana bardziej wartościowy dla procesu kształcenia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Motywacja wewnętrzna
   
  50,00%
  2
  Motywacja zewnętrzna   0,00%
  0
  Obie są równie ważne
   
  50,00%
  2
  Wypełnienia: 4
 • 4. Jakie rodzaje zajęć uważa Pani/Pan za najbardziej motywujące do nauki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Praca w grupach
   
  25,00%
  1
  Lekcja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
   
  75,00%
  3
  Lekcja połączona z wycieczką
   
  75,00%
  3
  Lekcja z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych   0,00%
  0
  Lekcja ćwiczeniowa
   
  50,00%
  2
  Samodzielna praca uczniów na lekcji
   
  50,00%
  2
  Wypełnienia: 4
 • 5. Jaka jest według Pani/Pana skuteczność poniższych sposobów motywowania do nauki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo skuteczny Dość skuteczny Mało skuteczny Nieskuteczny
  Zaniżanie ocen
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  25,00% (1)
   
  Oceny „na zachętę”
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  Sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  Wzbudzanie ciekawości poznawczej
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Stawianie zadań i pytań problemowych
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Odpytywanie ustne
  0,00% (0)
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Prace domowe
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Pobudzanie ambicji
  50,00% (2)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  Uświadamianie na temat użyteczności wiedzy
  75,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  Straszenie złą oceną
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Powiadamianie rodziców o wynikach w nauce
  0,00% (0)
  50,00% (2)
   
  0,00% (0)
  50,00% (2)
   
  Nagrody materialny
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Wycieczki szkolne
  75,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  Pomoce audiowizualne
  50,00% (2)
   
  50,00% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Pochwały i nagany
  25,00% (1)
   
  50,00% (2)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  Przyjazna atmosfera w klasie
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Możliwość rozwijania zainteresowań
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Konsekwencja nauczyciela w wymaganiach
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Zachęcanie do rywalizacji
  0,00% (0)
  50,00% (2)
   
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
 • 6. Które z przedstawionych sposobów motywowania stosuje Pani/pan w swojej pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Stosuję Nie stosuję
  Zaniżanie ocen
  25,00% (1)
   
  75,00% (3)
   
  Oceny „na zachętę”
  25,00% (1)
   
  75,00% (3)
   
  Sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce
  25,00% (1)
   
  75,00% (3)
   
  Wzbudzanie ciekawości poznawczej
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Stawianie zadań i pytań problemowych
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Odpytywanie ustne
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  Prace domowe
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  Pobudzanie ambicji
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  Uświadamianie na temat użyteczności wiedzy
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Straszenie złą oceną
  50,00% (2)
   
  50,00% (2)
   
  Powiadamianie rodziców o wynikach w nauce
  50,00% (2)
   
  50,00% (2)
   
  Nagrody materialny
  50,00% (2)
   
  50,00% (2)
   
  Wycieczki szkolne
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  Pomoce audiowizualne
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Pochwały i nagany
  75,00% (3)
   
  25,00% (1)
   
  Przyjazna atmosfera w klasie
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Możliwość rozwijania zainteresowań
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Konsekwencja nauczyciela w wymaganiach
  100,00% (4)
   
  0,00% (0)
  Zachęcanie do rywalizacji
  50,00% (2)
   
  50,00% (2)
   
 • 7. Jakie cechy nauczyciela według Pani/Pana najbardziej wspomagają zdobywanie wiedzy oraz naukę w szkole? (Proszę wybrać 5 cech) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Otwartość
   
  50,00%
  2
  Umiejętność nawiązywania kontaktów
   
  75,00%
  3
  Kompetencje, merytoryczne i metodyczne
   
  75,00%
  3
  Poszanowanie godności ucznia
   
  50,00%
  2
  Sprawiedliwe ocenianie
   
  50,00%
  2
  Utrzymanie dyscypliny w klasie
   
  25,00%
  1
  Konsekwencja w postępowaniu
   
  50,00%
  2
  Wspomaganie uczniów w problemach i kłopotach
   
  50,00%
  2
  Tolerancja
   
  25,00%
  1
  Kultura w zachowaniu
   
  50,00%
  2
  Umiejętność planowania pracy w klasie
   
  75,00%
  3
  Poczucie humoru i optymizmu
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 8. Jakie cechy nauczyciela według Pani/Pana najbardziej utrudniają zdobywanie wiedzy oraz naukę w szkole? (Proszę wybrać 5 cech) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zamknięcie w sobie
   
  25,00%
  1
  Nieumiejętność nawiązania kontaktu z dziećmi
   
  100,00%
  4
  Brak kompetencji merytorycznym i metodycznych
   
  75,00%
  3
  Brak poszanowania godności ucznia
   
  75,00%
  3
  Stawianie wysokich wymagań
   
  25,00%
  1
  Utrzymywanie zbyt dużej dyscypliny w klasie lub jej całkowity brak
   
  50,00%
  2
  Nie wspomaganie uczniów w problemach i kłopotach
   
  25,00%
  1
  Uległość i bez kompromisowość
   
  50,00%
  2
  Brak tolerancji
   
  25,00%
  1
  Brak kultury w zachowaniu
   
  50,00%
  2
  Brak umiejętności planowania pracy w klasie
   
  75,00%
  3
  Brak poczucia humoru
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 9. Czy stosuje Pani/Pan nagrody? Jeśli tak to, jakie i w jakich sytuacjach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pochwała, wyróżnienie, przydzielenie interesującego dyżuru lub zadania
   
  25,00%
  1
  Jeżeli któryś z moich uczniów zdobędzie prestiżową nagrodę, rozwiąże wyjątkowo trudne zadanie lub wykaże się wyjątkową inteligencją, to jest to podkreślane. Nie stosuję polityki upokarzania słabszych uczniów.
   
  25,00%
  1
  Nagrody stosuje w formie dyplomów oraz medali w sytuacji, gdy dzieci najładniej wykonana jakieś zadanie w celu wyróżnienia.
   
  25,00%
  1
  tak, podczas konkursów
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 10. Czy stosuje Pani/Pan kary? Jeśli tak to, jakie i w jakich sytuacjach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chwilowe odsunięcie od rówieśników, cofnięcie przyznanych wcześniej przywilejów
   
  25,00%
  1
  Nie, karą jest zła ocena - jeśli obiektywnie wynika z prezentowanego przez ucznia poziomu wiedzy.
   
  25,00%
  1
  Każdego dnia przyznajemy dzieci kropki zielona dziecko było grzeczne, a czarna jest kara za złe zachowanie. Dzieci, które dostają czarne kropki chcą ją zmienić i to ich motywuje.
   
  25,00%
  1
  nie
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 11. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  41
   
  25,00%
  1
  38
   
  25,00%
  1
  24
   
  25,00%
  1
  37
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 12. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  100,00%
  4
  Mężczyzna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 13. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto
   
  100,00%
  4
  Wieś   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 14. Stopień zawodowy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nauczyciel stażysta
   
  25,00%
  1
  nauczyciel kontraktowy   0,00%
  0
  nauczyciel mianowany   0,00%
  0
  nauczyciel dyplomowany
   
  75,00%
  3
  Wypełnienia: 4
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online