Wyniki ankiety: Autorytet nauczyciela w opinii rodziców klas I-IIIszkoły podstawowej

 • Szanowni Państwo,
  Jestem studentką pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu). Bardzo proszę o Państwa pomoc poprzez wypełnienie poniższej ankiety, która będzie przydatna w napisaniu pracy licencjackiej na temat autorytetu nauczyciela w opinii rodziców uczniów klas I- III.
  Ankieta jest anonimowa, dlatego proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi.
  Zebrane informacje zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby pracy licencjackiej.

  Z góry dziękuję za pomoc.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  50,00%
  1
  Mężczyzna
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 2. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto
   
  50,00%
  1
  Wieś
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 3. 3. Pani/Pana dziecko uczęszcza do klasy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pierwszej
   
  50,00%
  1
  Drugiej
   
  50,00%
  1
  Trzeciej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 4. 4. Autorytet, to według Pani/ *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Osoba, na której można polegać   0,00%
  0
  Ktoś ważny, znany   0,00%
  0
  Ktoś, kto zasłużył się dla społeczeństwa   0,00%
  0
  Osoba, która inspiruje innych
   
  50,00%
  1
  Osoba godna naśladowania, wzór
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 5. Czy którąś z osób, pracujących w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uważa Pani/Pan za autorytet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak   0,00%
  0
  Nie
   
  100,00%
  2
  Wypełnienia: 2
 • 6. Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien być autorytetem dla swoich uczniów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  2
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 7. Który z filarów autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ocenia Pani/Pan najwyżej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Posiadana wiedza   0,00%
  0
  Cechy osobowościowe
   
  50,00%
  1
  Przygotowanie metodyczne
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 8. Jakimi, według Pani/Pana, cechami powinien charakteryzować się nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, którego można uznać za autorytet? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 cech
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Odpowiedzialność
   
  100,00%
  2
  Cierpliwość
   
  50,00%
  1
  Systematyczność
   
  50,00%
  1
  Pracowitość
   
  50,00%
  1
  Wysoka kultura osobista
   
  50,00%
  1
  Konsekwencja
   
  50,00%
  1
  Surowość   0,00%
  0
  Uprzejmość
   
  50,00%
  1
  Pewność siebie
   
  50,00%
  1
  Mądrość życiowa
   
  50,00%
  1
  Poczucie humoru   0,00%
  0
  Inteligencja
   
  100,00%
  2
  Sprawiedliwość
   
  100,00%
  2
  Wyrozumiałość
   
  100,00%
  2
  Pasja   0,00%
  0
  Empatia
   
  100,00%
  2
  Pobłażliwość   0,00%
  0

  Kreatywność

    0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 9. Według Pani/Pana, dobry nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien przede wszystkim: *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 cechy
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Odznaczać się wysoką kulturą osobistą
   
  50,00%
  1
  Odznaczać się idealną postawą moralną i etyczną
   
  50,00%
  1
  Charakteryzować się wysokim poziomem wiedzy ogólnej
   
  50,00%
  1
  Być nauczycielem „z powołania”
   
  50,00%
  1
  Być krytycznym wobec siebie
   
  50,00%
  1
  Traktować uczniów po partnersku
   
  50,00%
  1
  Zachować dystans w relacjach z uczniami   0,00%
  0
  Ciągle podnosić swoje kwalifikacje (realizować studia podyplomowe, kursy, szkolenia)   0,00%
  0
  Być zaangażowanym w działalność społeczną, polityczną, religijną   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 10. Dobry nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Inspiruje uczniów do samodzielnego myślenia
   
  50,00%
  1
  Posiada odpowiednie przygotowanie metodyczne
   
  50,00%
  1
  Potrafi zainteresować uczniów tematyką zajęć
   
  100,00%
  2
  Właściwie dostosowuje przerabiany materiał do poziomu ucznia
   
  50,00%
  1
  Zadaje prace domowe   0,00%
  0
  Jest wymagający   0,00%
  0
  Kara uczniów za nieopanowanie wiedzy   0,00%
  0
  Wpaja uczniom wartości wyższe, takie, jak wiara, patriotyzm, szacunek dla innego człowieka itp.   0,00%
  0
  Przekazuje uczniom przede wszystkim wiedzę teoretyczną
   
  50,00%
  1
  Preferuje wykonywanie przez uczniów zadań praktycznych   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 11. Jakie cechy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wpływają negatywnie na jego autorytet? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 cechy
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nieobiektywność
   
  50,00%
  1
  Niesprawiedliwość
   
  100,00%
  2
  Luki w wiedzy
   
  50,00%
  1
  Niekonsekwencja   0,00%
  0
  Brak zaangażowania w pracy z uczniami
   
  50,00%
  1
  Brak umiejętności zainteresowania uczniów
   
  50,00%
  1
  Surowość   0,00%
  0
  Zachowanie dystansu w kontakcie z uczniami   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 12. Co Pani/Pana zdaniem decyduje o tym, czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest autorytetem dla uczniów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  czy umie nauczyć i jak dzieci go słuchaja
   
  50,00%
  1
  To skomplikowane. Zasadniczo autorytetem jest człowiek, który inspiruje. Inspirować można wiedzą, pasją, cechami osobowości, relatywizmem, dawaniem poczucia czystej gry i możliwości polegania na sobie. Kombinacje tych czynników powodują, że człowiek może być autorytetem. Myślę, że czynniki decydujące o byciu autorytetem są subiektywne - dla kogoś autorytetem będzie naukowiec, dla kogoś innego sportowiec.
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online