Wyniki ankiety: Przewlekłe choroby serca a samopoczucie

 • Celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji na temat umiejętności psychospołecznych pielęgniarki w komunikowaniu

  interpersonalnym z pacjentem cierpiącym na przewlekłe choroby kardiologiczne.

  Uzyskane informacje będą pomocne przy pisaniu pracy magisterskiej.
  Ankieta jest anonimowa. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania poprzez zakreślenie wybranej
  odpowiedzi. Każda odpowiedź jest dobra o ile jest prawdziwa.

 • 1. Wybierając tylko jedną z poniższych odpowiedzi dokończ zdanie: "Stan mojego zdrowia i postęp mojej choroby...." *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zależy od moich zachowań zdrowotnych (np.nałogów, diety, aktywności fizycznej, badań kontrolnych)
   
  36,36%
  4
  zależy od lekarza, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia   0,00%
  0
  jest dziełem przypadku (szczęścia, pechu)
   
  36,36%
  4
  jest genetycznie uwarunkowany   0,00%
  0
  żadna z powyższych odpowiedzi
   
  27,27%
  3
  Wypełnienia: 11
 • 2. Z poniższych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wybierz wszystkie te, które uważasz, że miały wpływ na rozwój Twojej choroby. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wiek i płeć
   
  27,27%
  3
  czynniki genetyczne
   
  18,18%
  2
  ubóstwo i niski status edukacyjny
   
  9,09%
  1
  nadwaga i otyłość
   
  27,27%
  3
  podniesione stężenia lipidów we krwi(np. cholesterol)
   
  18,18%
  2
  podwyższony poziom cukru we krwi (cukrzyca)
   
  18,18%
  2
  palenie tytoniu
   
  27,27%
  3
  niezdrowa dieta (bogata w sól i tłuszcz)
   
  9,09%
  1
  brak aktywności fizycznej   0,00%
  0
  szkodliwe spożywanie alkoholu   0,00%
  0
  czynniki psychologiczne (np. stres, depresja, brak wsparcia, wrogość)
   
  63,64%
  7
  Wypełnienia: 11
 • 3. Poniżej znajdują się pytania dotyczące psychospołecznych czynników ryzyka choroby układu krążenia. Przeczytaj uważnie zdania i odpowiedz zaznaczając tak lub nie. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak nie
  Czy swoje życie oceniasz jako stresujące (np. przez prace zawodową, konflikty rodzinne, chorobę przewlekłą)
  72,73% (8)
   
  27,27% (3)
   
  Czy mieszkasz samotnie?
  0,00% (0)
  100,00% (11)
   
  Czy masz osobę zaufaną?
  72,73% (8)
   
  27,27% (3)
   
  Czy często odczuwasz smutek i przygnębienie?
  63,64% (7)
   
  36,36% (4)
   
  Czy jesteś osobą zadowoloną ze swojego dotychczasowego życia?
  63,64% (7)
   
  36,36% (4)
   
  Czy to co robisz sprawia Ci przyjemność?
  45,45% (5)
   
  54,55% (6)
   
  Czy martwisz się o swoją przyszłość?
  81,82% (9)
   
  18,18% (2)
   
  Czy często odczuwasz zdenerwowanie lub wrogość?
  72,73% (8)
   
  27,27% (3)
   
  Czy spoglądasz w przyszłość z nadzieją?
  45,45% (5)
   
  54,55% (6)
   
 • 4. Poniżej znajdują się pytania dotyczące akceptacji choroby oraz poczucia zaradności i sensowności. Wyraź stosunek do każdego stwierdzenia zaznaczając na skali od 1 do 5 liczbę, która najlepiej określa Twój obecny stan. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1. zdecydowanie TAK 2. 3. 4. 5. zdecydowanie Nie
  Mam kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę kardiologiczną
  18,18% (2)
   
  36,36% (4)
   
  0,00% (0)
  9,09% (1)
   
  36,36% (4)
   
  Z powodu swojego stanu zdrowie nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię
  36,36% (4)
   
  9,09% (1)
   
  36,36% (4)
   
  9,09% (1)
   
  9,09% (1)
   
  Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół
  27,27% (3)
   
  9,09% (1)
   
  0,00% (0)
  18,18% (2)
   
  45,45% (5)
   
  Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem
  45,45% (5)
   
  18,18% (2)
   
  18,18% (2)
   
  0,00% (0)
  18,18% (2)
   
  Nie jestem w stanie pokonać trudności wywołanych przez moją chorobę
  27,27% (3)
   
  18,18% (2)
   
  9,09% (1)
   
  18,18% (2)
   
  27,27% (3)
   
  Często mam wrażenie, że mój wysiłek związany z dbaniem o stan zdrowia nie ma sensu i nie przynosi żadnych korzyści
  27,27% (3)
   
  27,27% (3)
   
  27,27% (3)
   
  0,00% (0)
  18,18% (2)
   
 • 5. Czy posiadasz wiedzę dotyczącą następujących zagadnień: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak i często z niej korzystam tak, lecz chcę wiedzieć więcej tak- przeciętną,lecz jak dla mnie wystarczającą nie, ale bardzo chcę to zmienić nie i nie chcę tego zmieniać
  istoty jednostki chorobowej, jej przyczyn i leczenia (farmakoterapii, rehabilitacji fizycznej)
  36,36% (4)
   
  9,09% (1)
   
  45,45% (5)
   
  9,09% (1)
   
  0,00% (0)
  modyfikacji czynników ryzyka, które przyspieszają postęp choroby
  0,00% (0)
  45,45% (5)
   
  18,18% (2)
   
  27,27% (3)
   
  9,09% (1)
   
  sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami (stresem, depresją, lękiem, złością)
  0,00% (0)
  54,55% (6)
   
  18,18% (2)
   
  27,27% (3)
   
  0,00% (0)
 • 6. Psychoedukacja w rehabilitacji kardiologicznej to działania zmierzające do przywrócenia nadziei, opanowania bezradności oraz pobudzenia aktywności. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak nie
  Czy psychoedukacja powinna stanowić element rehabilitacji kardiologicznej?
  100,00% (11)
   
  0,00% (0)
  Czy odczuwasz potrzebę skorzystania z psychoedukacji kardiologicznej?
  81,82% (9)
   
  18,18% (2)
   
  Czy Twoim zdaniem odpowiednio przeszkolona pielęgniarka powinna prowadzić psychoedukację swoich pacjentów?
  90,91% (10)
   
  9,09% (1)
   
 • 7. Jak oceniasz umiejętności psychospołeczne pielęgniarki w komunikacji terapeutycznej? *

  Proszę o wybranie wszystkich możliwych odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sprawiała wrażenie aktywnie słuchającej
   
  27,27%
  3
  Zadbała o czynniki zewnętrzne- intymnść, wygodę, spokój
   
  9,09%
  1
  Okazała mi akceptację i szacunek
   
  36,36%
  4
  Była osobą otwartą, zawsze gotową do wysłuchania   0,00%
  0
  Potraktowała mój przypadek bardzo indywidualnie
   
  18,18%
  2
  Jej profesjonalizm i zasób wiedzy budził zaufanie
   
  27,27%
  3
  Oceniłem ją jako osobę życzliwą, szczerą i emanującą ciepłem
   
  18,18%
  2
  Posługiwała się językiem pełnym nieznanej mi terminologii
   
  9,09%
  1
  Ważne informacje przekazywała za szybko
   
  9,09%
  1
  Sprawiała wrażenie osoby bardzo zajętej, nie mającej czasu na rozmowę
   
  9,09%
  1
  Jej stosunek do mnie był pełen rutyny
   
  36,36%
  4
  Udzielała za dużo rad, wskazówek i poleceń
   
  18,18%
  2
  Za często używała tonu moralizującego
   
  9,09%
  1
  Często przerywała moje wypowiedzi np.kolejnymi pytaniami   0,00%
  0
  Wypełnienia: 11
 • 8. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  81,82%
  9
  mężczyzna
   
  18,18%
  2
  Wypełnienia: 11
 • 9. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 30 lat
   
  27,27%
  3
  30-39 lat
   
  36,36%
  4
  40-49 lat
   
  18,18%
  2
  50-59 lat
   
  18,18%
  2
  60-70 lat   0,00%
  0
  powyżej 70 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 11
 • 10. Wykształcenie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  9,09%
  1
  średnie
   
  36,36%
  4
  wyższe
   
  54,55%
  6
  Wypełnienia: 11
 • 11. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś   0,00%
  0
  małe miasto do 50 tys. mieszkańców
   
  36,36%
  4
  duże miasto powyżej 50 tys. mieszkańców
   
  63,64%
  7
  Wypełnienia: 11
 • 12. Na którą z poniższych chorób kardiologicznych Pan(i) cierpi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową)   0,00%
  0
  nadciśnienie tętnicze
   
  9,09%
  1
  niewydolność serca   0,00%
  0
  miażdżyce
   
  18,18%
  2
  wrodzone wady serca
   
  9,09%
  1
  zaburzenia rytmu serca
   
  36,36%
  4
  przewlekłą chorobę reumatyczną serca   0,00%
  0
  kardiomiopatie
   
  9,09%
  1
  inną, tu nie wymienioną
   
  27,27%
  Wypełnienia: 11
 • 13. Od ilu lat leczy się Pan(i) na chorobę kardiologiczną? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  od mniej niż 1 roku
   
  27,27%
  3
  od 1 do 5 lat
   
  27,27%
  3
  od 5 do 10 lat
   
  9,09%
  1
  powyżej 10 lat
   
  36,36%
  4
  Wypełnienia: 11
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online