Wyniki ankiety: Stosunek Polaków do Rosjan mieszkających w Polsce

 • 1. Czy zna Pan(i) osobiście osobę (osoby) które przyjechały do Polski z Rosji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak (proszę przejść do pytania nr 2)
   
  40,00%
  2
  Nie (proszę przejść do pytania nr 3)
   
  20,00%
  1
  Trudno powiedzieć (proszę przejść do pytania nr 3)
   
  40,00%
  2
  Wypełnienia: 5
 • 2. Gdzie miał(a) Pan(i) możliwość ich poznania?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  W szkole/na studiach
   
  66,67%
  2
  W pracy   0,00%
  0
  Mieszkają w sąsiedztwie   0,00%
  0
  W innym miejscu (jakim?)
   
  33,33%
  Wypełnienia: 3
 • 3. Ilu Pana(i) zdaniem Rosjan mieszka obecnie w Polsce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Niecałe 5 tysięcy osób   0,00%
  0
  5-10 tysięcy osób
   
  40,00%
  2
  Ponad 10 tysięcy
   
  20,00%
  1
  Nie wiem
   
  40,00%
  2
  Wypełnienia: 5
 • 4. Jak by Pan(i) określiła swój stosunek do Rosjan? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sympatia
   
  20,00%
  1
  Obojętność   0,00%
  0
  Niechęć
   
  60,00%
  3
  Trudno powiedzieć
   
  20,00%
  1
  Inaczej (jak?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 5
 • 5. Jak Pana(i) zdaniem w ostatnich latach zmienił się stosunek Polaków do Rosjan imigrujących do Polski? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie na lepsze
   
  20,00%
  1
  Raczej na lepsze   0,00%
  0
  Nie zmienił się
   
  20,00%
  1
  Raczej na gorsze
   
  20,00%
  1
  Zdecydowanie na gorsze
   
  20,00%
  1
  Trudno powiedzieć
   
  20,00%
  1
  Wypełnienia: 5
 • 6. Jakie są Pana(i) zdaniem charakterystyczne dla Rosjan cechy? (proszę wymienić przynajmniej trzy) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chamstwo
   
  20,00%
  2
  Lubią Putina
   
  10,00%
  1
  Lubią propagande
   
  10,00%
  1
  Lubią wojny
   
  10,00%
  1
  gościnność
   
  10,00%
  1
  uprzejmość
   
  10,00%
  1
  głiupota
   
  10,00%
  1
  zarozumialstwo
   
  10,00%
  1
  szczerość
   
  10,00%
  1
  Wypełnienia: 5
 • 7. Czy Pana(i) zdaniem Polacy mogliby nauczyć się czegoś od Rosjan mieszkających w Polsce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, mogliby się nauczyć. Czego?
   
  20,00%
  Nie, nie ma niczego takiego
   
  40,00%
  2
  Trudno powiedzieć
   
  40,00%
  2
  Wypełnienia: 5
 • 8. Czy Pana(i) zdaniem Rosjanie mieszkający w Polsce mogliby się czegoś nauczyć od Polaków? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, mogliby się nauczyć. Czego?
   
  80,00%
  Nie, nie ma niczego takiego   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć
   
  20,00%
  1
  Wypełnienia: 5
 • 9. Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:
  Obecność w Polsce imigrantów z Rosji:
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie Trudno powiedzieć
  powoduje wzrost bezrobocia
  40,00% (2)
   
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  powoduje napływ taniej siły roboczej
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  obciąża państwo
  60,00% (3)
   
  20,00% (1)
   
  20,00% (1)
   
  wzbogaca kraj, bo są wśród nich ludzie zdolni i dobrze wykształceni
  0,00% (0)
  40,00% (2)
   
  60,00% (3)
   
  wzbogaca kulturę i obyczaje
  0,00% (0)
  40,00% (2)
   
  60,00% (3)
   
  obala stereotypy
  20,00% (1)
   
  20,00% (1)
   
  60,00% (3)
   
  powoduje wzrost przestępczości
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  20,00% (1)
   
  powoduje/wzmaga konflikt na tle narodowościowym
  40,00% (2)
   
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  przynosi niewiele korzyści
  60,00% (3)
   
  0,00% (0)
  40,00% (2)
   
  nie ma negatywnych skutków
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
 • 10. Jak Pana(i) zdaniem powinno się postępować wobec cudzoziemców przybyłych z Rosji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pozwolić im się osiedlać
   
  20,00%
  1
  Dążyć do wysłania ich z powrotem do państwa z którego przybyli
   
  60,00%
  3
  Zostawić ich samych sobie   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć
   
  20,00%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 5
 • 11. Czy zna Pan(i) jakieś organizacje zrzeszające Rosjan w Polsce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak (jakie?)   0,00%
  0
  Nie
   
  80,00%
  4
  Trudno powiedzieć
   
  20,00%
  1
  Wypełnienia: 5
 • 12. Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o następujących imprezach kulturalnych:
  (proszę zaznaczyć te, które Pan(i) zna)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dni Kultury Rosyjskiej
   
  20,00%
  1
  Konks Recytatorski Poezji Rosyjskiej   0,00%
  0
  Konkurs Wiedzy o Rosji   0,00%
  0
  Nie słyszałem(am) o żadnej z nich
   
  80,00%
  4
  Wypełnienia: 5
 • 13. Czy brał(a) Pan(i) udział w którejś z tych imprez? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak (w której?)   0,00%
  0
  Nie
   
  100,00%
  5
  Wypełnienia: 5
Komentarze
 • Elżbieta Zach 16/02/2011 godz. 17:34
  Mam nadzieję że wyniki tego sondażu będą pozytywne odnośnie stosunku Polaków do Rosjan. Tak bardzo potrzeba dla naszych spowinowaconych narodów zgody, szacunku, wzajemnej sympatii, odrobienia lekcji z historii i zamknięcia jej .
 • cDMDdDnuOK 24/03/2011 godz. 06:09
  UPRkAv kznmgauzgfsj, [url=http://tzitwbismvnv.com/]tzitwbismvnv[/url], [link=http://uttulgnwwjeb.com/]uttulgnwwjeb[/link], http://gunanaitbybu.com/

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online